Regnskap og rådgivning

Vi sørger for at regnskapet ivaretas effektivt og med høy kvalitet etter gjeldende regelverk. Med Agente som samarbeidspartner vil du i tillegg få tilgang til bred fagkompetanse og høy ekspertise.

Regnskapstjenester:

 • Bilagsbehandling
 • Fakturering
 • Avstemming og kontroll
 • MVA-rapportering
 • Perioderapportering
 • Rapportering til offentlige instanser 
 • Budsjettering og prognoser

Rådgivningstjenester:

 • Stiftelse av selskap
 • Avvikling av selskap
 • Bistand i styremøter og ledermøter
 • Controllerfunksjoner
 • Bistand v/Due Diligence-prosesser
 • Utleie av økonomiansvarlig