Lønn

Vi har lang erfaring innenfor lønnsarbeid og holder oss kontinuerlig oppdatert på endringer innenfor fagområdet.

Lønnstjenester:

  • Lønn 
  • A-meldinger 
  • Avstemming og kontroll
  • SSB-statistikker
  • Sykepenger 

I tillegg kjører vi store lønnsoppdrag for utenlandske aktører med ansatte i Norge.