Årsregnskap og skattemelding

Vi utarbeider fullstendige skattemelding med vedlegg samt årsregnskap med noter. Våre rutiner for kvalitetssikring er strenge slik at vi fullt ut kan ivareta alle våre kunder, også de som har mulighet til å fravelge revisjon.

Årsavslutning:

  • Aksjonærregisteroppgave
  • Skattemelding med vedlegg
  • Årsregnskap med noter
  • Kontantstrømoppstilling
  • Konsolidering
  • Dokumentasjon av årsregnskapet iht gjeldende regelverk
  • Innsendelser til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

I tillegg kan vi bistå med: 

  • Assistanse styreprotokoller
  • Assistanse GF-protokoller