Elektroniske løsninger

Agente er opptatt av å benytte løsninger som forenkler våre kunders hverdag. Vi bruker Tripletex på alle våre oppdrag. Dette er et skybasert system som gir stor fleksibilitet. Våre kunder velger selv hvor involverte de ønsker å være i sitt eget regnskap og arbeidsfordelingen mellom kunden og Agente er basert på dette.

Gjennom Tripletex har kunden blant annet tilgang til:

  • Fakturaer direkte til systemet via e-post eller EHF 
  • Elektronisk attestasjon av fakturaer, reiseregninger etc.
  • Integrerte betalingsløsninger 
  • Automatisk oppdatering av innbetalinger
  • Reiseregninger og utlegg direkte i systemet
  • Fakturering og purring
  • Egen app for innsending av kvitteringer via bilde på mobil
  • Egen app for registrering av timer/tilgang til egne lønnsslipper